• Arch. Angelica STAN

  Guest Speaker in LAUD conference, Faculty of Urban Planning, UAUIM
  PhD Architect & Urban Planner
  Associate Professor "Ion Mincu" University of Architecture and Urban Planning, Bucharest
  Faculty of Urban Planning - Urban and Landscape Planning Department
  Project: "P.U.G. Braila si Laborator urban"
   

  Angelica STAN este arhitect şi doctor în urbanism, absolventă în 1995 a cursurilor Institutului de Arhitectură si Urbanism ”Ion Mincu” si în 1996 a studiilor de master în urbanism în cadrul Programului International INEAA din Rouen, Franţa. De asemenea, Angelica STAN a urmat un stagiu profesional în Irlanda, ca angajat la biroul de arhitectură al Municipalităţii Mayo, Castlebar. Traiectul profesional include de asemenea studiile doctorale încheiate în 2006 cu o teză care abordează peisajul periferiilor urbane, având ca obiectiv determinarea unei metodologii specifice de studiu a acestor zone în cadrul oraşului. Actualmente, Angelica STAN este conferenţiar în cadrul Facultăţii de Urbanism a Universitătii de Arhitectură si Urbanism ”Ion Mincu” predând o serie de discipline precum “Morfologie Urbană”, “Istoria şi Teoria Peisajului”, “Dinamica Periferiilor Urbane”, “Parcul Urban”.

  În cei 15 ani de susţinută activitate atât în educaţia universitară în urbanism şi peisagistică, cât si în practica de proiectare si planificare urbană, Angelica I. Stan a căpătat experienţă şi expertiză notabile, portofoliul incluzând, printre altele, studii de fundamentare de urbanism si peisagistică, rapoarte de expertiză, PUG-uri ( Braila, Comarnic, Slatina), PUZ-uri ( Hipodrom, Ploiesti, Complexul sportiv Lia Manoliu, Bucuresti, Campus Universitar Suceava, etc).

  P.U.G. Braila prezentat in cadrul LAUD, in sesiunea “Dezvoltarea urbana”

  P.U.G. Braila prezentat in cadrul LAUD este inca in curs de avizare, dar a parcurs deja 4 etape de proiectare, intrunind acordul principalului beneficiar, Primaria Braila. Articulat în jurul unei viziuni în care domină ideea ca Brăila trebuie să-si recâstige identitatea spatială asociată cu proximitatea Dunării (“Întoarcerea la Dunăre”), P.U.G. Brăila planifică o dezvoltare urbană armonioasă, bazată pe resursele existente, având o grijă deosebită pentru patrimoniul natural si construit al orasului. O alta componenta care a derivat din acest proiect este legata de necesitatea complementarii acestei abordari, truibutara unei planificari top-down, cu o planificare de tip bottom-up, orientata mai cu seama catre captarea intereselor cetatenilor si de posibilitatile de implicare a acestora in proiecte de imbunatatire a spatiului urban. Aceasat abordare alternativa s-a concretizat in cadrul proiectului “LABORATOR BRĂILA – Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraş cu creşterea stagnată (B-LAB)”, din cadrul programului PA17RO13 – Promovarea diversitătii în cultură si artă în cadrul patrimoniului cultural European, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE – 2009-2014, condus de Universitatea de Arhitectură si Urbanism ”Ion Mincu”, prin Facultatea de Urbanism (UAUIM-FU), în parteneriat cu Bergen School of Architecture (BAS) si cu sprijnul Primariei Brăila. Proiectul abordează interdisciplinar o problemă importantă astăzi pentru orasele europene si se bazează pe întelegerea contextului local si pe creativitatea locuitorilor in valorificarea capitalui difuz de urbanitate, care adesea scapa planificarii curente.